Neberte nás domov – manuál k záchrane vtáčích druhov

Neberte nás domov – manuál k záchrane vtáčích druhov

Mláďa sovy - myšiarky ušatej (Asio otus). Foto: V. Kĺč

Toto je výborná pomôcka  – Manuál ako postupovať pri záchrane vtákov a vtáčích mláďat. Minulý týždeň sme na základe telefonátu pani starostky obce Výborná zachránili mláďa sovy – myšiarky ušatej návratom do hniezda. Hniezdo sa nachádza na smreku približne vo výške 8 m (viď naša facebooková stránka). Teda návrat vtáčika do hniezda je potrebné vykonať vzhľadom na vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť samotného operenca. V minulosti sme sa stretli s prípadom, že podobne staré mláďa myšiarky ušatej uhynulo z dôvodu neodborného pokusu o záchranu. Nálezca si mláďa vzal domov v snahe, že sa oň postará. Neskôr nás nálezca privolal, žiaľ sovičke sa už nedalo pomôcť. Práve takýmto prípadom chceme predísť aj šírením tohto manuálu.

Manuál ako postupovať pri záchrane vtáčích druhov.

Manuál ako postupovať pri záchrane vtáčích druhov.