IMG_22400_kunka

Kunka žltobruchá, druh európskeho významu. Foto V. Kĺč

Kunka žltobruchá, druh európskeho významu. Foto V. Kĺč