Vyťažené štrkovisko, v súčasnosti využívané na športové rybárstvo. Foto V. Kĺčová Kunštárová

Vyťažené štrkovisko, v súčasnosti využívané na športové rybárstvo. Foto V. Kĺčová Kunštárová