DSC_02760

Ústie potoka Ľubotínka do rieky Poprad. Foto: V. Kĺčová Kunštárová

Ústie potoka Ľubotínka do rieky Poprad. Foto: V. Kĺčová Kunštárová