Naše pôsobenie na XLII. Východoslovenskom tábore ochrancov prírody a krajiny v Zboji

Naše pôsobenie na XLII. Východoslovenskom tábore ochrancov prírody a krajiny v Zboji

V dňoch od 28.07. do 03.08.2018 sa konal XLII. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody a krajiny (VS TOP) tentokrát na východe našej krajiny, v katastri obce Zboj.

Správa PIENAP-u na tohtoročnom VS TOP-e vypomohla kolegom zo Správy nášho najvýchodnejšieho národného parku. Našou úlohou bolo v rámci botanickej sekcie mapovanie inváznych rastlín v priľahlom území obce Zboj a tak trochu aj popularizácia botaniky. Nakoľko do sekcie sa zapojili rôzne vekové skupiny, sekciu sme viedli hravou formou, aby botanika nebola postrachom, práve naopak. To si myslíme, že sa nám viac menej podarilo a to aj vďaka prispeniu Evy Sitášovej, Janky Bujnovej Lišky, Olgy Lepšovej Skácalovej, ktoré obohatili sekciu o mnoho zaujímavých informácii zo sveta rastlín. Jednu z našich trás spestrila aj Anka Macková a Nikola Kušniráková z CHKO Východné Karpaty. Anka účastníkom sekcie popri botanizovaní pútavo priblížila svet motýľov. Jedno pekné poloninské ráno s nami naše botanické tempo skúsila vydržať aj ornitologická sekcia pod vedením Petra Krišovského. Spolupráca trvala asi 4 m, potom nám táto sekcia uletela.

Naše cesty boli nevyspytateľné. Botanizovali sme na cintoríne, popri cestách, pri potokoch, na políčkach, v predzáhradkách rodinných domov. Na našich trasách sme zaznamenali približne 200 druhov rastlín, žiaľ viacero z nich patrí do rodiny tzv. inváznych rastlín.

Mapovaním sme zaznamenali najvýchodnejší výskyt ježatca laločnatého a to v obci Nová Sedlica. Zistili sme, že až sem zavítal aj jedovatý sumach pálkový, jemná ázijská kráska netýkavka málokvetá, jej „šťavnatá“ sestra netýkavka žliazkatá.  Objavili sme aj párik kanaďanov turanec kanadský a zlatobyľ kanadskú. S týmto párikom pravdepodobne prišli parníkom aj ďalší Amíci, hviezdnik ročný a žlté krásky žltnica maloúborová a jej drsná príbuzná žltnica brvitá. Hviezdami medzi „invázkami“ v skúmanom území sú práve  hviezdnik ročný, turanec kanadský a žltnice. V tomto období sú to najhojnejšie druhy. Zatiaľ v ich tieni ticho čušia dvojzub listnatý, pavinič päťlistý, či pohánkovec japonský. Podľa trendu v iných častiach našej domoviny z vedľajšej úlohy na výslnie pravdepodobne vylezie trio ježatec, zlatobyľ a pohánkovec.

Netýkavka žliazkatá    (Impatiens glandulifera)

Netýkavka malokvetá                  (Impatiens parviflora)

Kedže botanická sekcia mala oči „na stopkách“, našej pozornosti neušli ani invázne potvory z ríše hmyzu a to ploskáčik pagaštanový, ktorého húsenica je pohromou našich pagaštanov už od roku 1994. Ďalšia pohroma sa valí na krušpán vždyzelený, volá sa vijačka krušpánová. Na Slovenku bola prvý krát zaznamenaná v Bratislave len nedávno, v roku 2012. Už je v Novej Sedlici.

Spestrením bol objav niektorých, u nás (v Pieninách) menej často sa vyskytujúcich druhov, ako čertkus lúčny, bezkolenec modrý, perovník pštrosí, alebo rastlinka telekia ozdobná. Nosí meno na počesť Samuela Teleki-Szégeho, uhorského cestovateľa, ktorý ako prvý bádateľ vystúpil na Kilimandžáro až do výšky 5300 m. Tak ako si Teleki pri výstupe na Kilimandžáro všímal flóru a faunu, tak aj my sme medzi rastlinkami hľadali niektorých zástupcov živočíšnej ríše. Objavili sme najvýchodnejšie uhynutého raka riečneho, najvýchodnejší trus vydry riečnej, či hniezdenie trasochvosta bieleho.

Poslaním tohto podujatia, tak ako každoročne, bolo odbornou činnosťou, prostredníctvom jednotlivých sekcií, inventarizačným prieskumom získať nové informácie a údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek v záujmovej oblasti. Tohto roku sa VS TOP zameral na prieskum a výskum chránených častí prírody NP Poloniny, poznávanie regiónu a  ochranárskych aktivít, zviditeľnenie kultúry málo poznaného kraja, spoznávanie histórie miestnej oblasti, prebudenie záujmu mladých ochranárov o menej propagované územie a prezentácia možností ochrany.

Skrz spokojnosť účastníkov našej sekcie a množstvo získaných dát hodnotíme našu misiu v Poloninách za úspešnú. Podrobnosti, možno lepšie povedané odborné výsledky našej inventarizačnej činnosti sekcie spracujeme do príspevku zborníka odborných prác a zároveň zverejníme na našej stránke a stránke www.biomonitoring.sk.

Aj touto cestou chceme poďakovať organizátorom tohtoročného VS TOP-u za precízne pripravenú akciu. Viac o priebehu VS TOP -u sa dočítate na stránke Národného parku Ploniny a na stránke CHKO Východné Karpaty.

Autor článku: V. Kĺč, foto: V. Kĺč, V. Kĺčová Kunštárová

Zdroj: www.botany.cz, www.sopsr.sk, www.topky.sk, www.pluska.sk