Monitoring vodnára potočného (Cinclus cinclus L.) v severnej časti Levočských vrchov

Monitoring vodnára potočného (Cinclus cinclus L.) v severnej časti Levočských vrchov

Spiaci vodnár potočný, hniezdna podložka bola inštalovaná v jesennom období. Vodnár si počas hniezdnej sezóny postavil hniezdo, ale využíva ho na nocovanie takmer počas celého roka, foto z 3. februára 2018.

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) sa podľa Karasku (2002) na našom území vyskytuje v horských a podhorských oblastiach severného a stredného Slovenska s odhadovaným počtom 2 000 – 3 000 hniezdiacich párov.

Bližšiemu spracovaniu hniezdnej populácie druhu v severnej časti pohoria Levočských vrchov nebola doteraz v území venovaná osobitná pozornosť. Doterajšie pozorovania sú skôr z predhoria Levočských vrchov, hlavne z mimo hniezdneho obdobia, obdobia zimného sčítania vodného vtáctva. Preto sme sa rozhodli podrobnejšie sledovať jeho prítomnosť v tejto časti pohoria. Zamerali sme sa na jeho hniezdne príležitosti, ktoré mu v území poskytujú prírodné danosti, technické prvky i náhradné hniezdne stanovištia. Výsledky našich pozorovaní sme zhrnuli v odbornom príspevku uverejnenom v Zborníku Spiš 10. Príspevok: Monitoring_vodnara_potocneho_zbornik_Spis_10_Klc_Klcova_Kunstarova_Fulin