Mládež v horách 2020 (Youth at the Top) v Pieninách

Mládež v horách 2020 (Youth at the Top) v Pieninách

Mládež v horách 2020 (Youth at the Top) v Pieninách, foto V. Kĺč

Správa PIENAP-u uplynulý štvrtok  zorganizovala podujatie s envirovýchovným konceptom Mládež v horách 2020 (Youth at the Top 2020). Toto medzinárodné podujatie prebehlo s podporou asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území), neziskovej organizácie Educ´Alpes a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

 

Tento rok sme táborili na Kempe ŠL TANAP-u v Červenom Kláštore. Po príchode na táborisko a rozložení stanov sme sa presunuli do Haligoviec kde sme  vyrazili na trasu Haligovské skaly – Červený Kláštor.  Počasie bolo ideálne na bádanie, vysvetľovanie, načúvanie.  Na trase sme mali niekoľko prekrásnych výhľadov na Pieniny, Spišskú Maguru a Belanské a Vysoké Tatry. Hneď po nástupe na trasu sme narazili na niekoľko vzácnych druhov živočíchov. Strakoš hnedý (Lanius collurio) ešte kŕmil mláďatá na pestrých kvetoch pili nektár motýle. Zaznamenali sme 16 druhov motýľov, potešili nás babôčky, perlovce, dúhovce, ale aj náš najväčší skvost jasoň červenooký (Parnassius appollo). Odchytili sme 3 jedince, ktoré sme označili a opätovne po zaujímavej debate o živote tohto motýľa vypustili na slobodu. O kúsok ďalej sme narazili na horec krížatý (Gentiana cruciata), ktorý je živnou rastlinou vzácneho modráčika Rebelovho (Maculinea Rebeli). Húsenicu tohto motýľa vychovávajú mravce…https://www.facebook.com/pienap/videos/946085545876951. Vďaka druhovej pestrosti sme sa  v teréne  posúvali len veľmi pomaly priemerná rýchlosť bola 1 km za hodinu. Na trase sme navštívili jaskyňu Aksamitka, skontrolovali sme výskyt netopierov. Tie sú teraz rozletené po svojich letných sídlach – v pivniciach, v podkroví domov a chát, v dutinách stromov a podobne. Každopádne jaskynných chlad priniesol príjemné osvieženie. Neskôr nám cestu skrížili stopy jazveca lesného (Meles meles) a milé žabky – kunky žltobruché (Bombina variegata), ktoré sa snažia útočníka zastrašiť žltými škvrnami na svojom brušku.

 

Po príchode na táborisko a chvíľke oddychu a osviežení sme sa presunuli na mokraď Trstiny pri Červenom Kláštore kde sa každý večer odohráva úchvatné divadlo. Pred zotmením na lokalitu prelietavajú nocovať lastovičky obyčajné (Hirundo rustica) a brehule hnedé (Riparia riparia) v počte niekoľko tisíc jedincov.  Na lokalite sme nainštalovali 82 m ornitologických sietí, do ktorých sme odchytili viac než stovku lastovičiek, mali sme šťastie aj na brehuľu, trsteniariky, strnádku trstinovú. Účastníkom našej akcie sme porozprávali o význame tohoto biotopu, o živote lastovičiek a hrozbách, pre ktoré sa lastovičky radia medzi najrýchlejšie miznúce druhy vtákov. Deti a mládež si vyskúšali vyberať lastovičky zo sietí, skúsili ich okrúžkovať. Za necelé dve hodiny sme okrúžkovali  289 lastovičiek, brehuľu hnedú, strnádku trstinovú  a 5 trsteniarikov.

 

Na kemp sme sa vrátili krátko pred 21 hodinou, kde sme si opiekli špekáčky, posedeli pri ohníku a nakoniec vhupli do spacákov.  V piatok sme sa už tešili na netopiere v NKP Červený Kláštor, kde sme navštívili tunajšie pivnice. Tu sme si porozprávali o netopieroch, zaznamenali sme 42 podkovárov malých, ale objavili sme aj ďalších, nedobrovoľných obyvateľov, ktoré by tu bez našej pomoci určite zahynuli. Do pivnice z nádvoria spadli ropucha obyčajná (Bufo bufo) a užovka obyčajná (Natrix natrix) https://www.facebook.com/pienap/videos/1830971367042322.

Cieľom podujatia bolo vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí. Počas podujatia sa  symbolicky prekonávajú administratívne hranice a jazyková bariéra spojením krajín Álp a Karpát.

Okrem nás – Správy PIENAP-u sa za SLOVENSKO do podujatia Mládež v horách 2020 (Youth at the Top) zapojili kolegovia z Regionálneho centra ochrany prírody Prešov.

Za podporu a pomoc touto cestou ďakujeme Správe CHKO Východné Karpaty osobitne Anke Mackovej a Nikole Kušnirákovej,  ornitológom Mirovi Fulínovi, Mišovi Revickému, Stanovi Grešovi za ukážky odchytu a spôsobu určovania denných motýľov, Múzeu v Červenom Kláštore, ŠL TANAP-u, Reštaurácii NOVA. Samozrejme vďaka patrí aj kolegom zo Správy PIENAP-u za prípravu a bezproblémový priebeh celej akcie.

Autor: V. Kĺč