Medzinárodné stretnutie pracovníkov pieninských národných parkov – PIENAP/PPN – 29. ročník

Medzinárodné stretnutie pracovníkov pieninských národných parkov – PIENAP/PPN – 29. ročník

Cezhraničná spolupráca pieninských národných parkov má bohatú históriu. Táto spolupráca bola niekoľkokrát vystavená skúškam prežitia, ktoré vychádzali z rôznych politických období. Je potrebné pripomínať, že práve v Pieninách vzniklo prvé cezhraničné chránené územie v Európe bolo vyhlásené 17. júla 1932. Vytvorili ho vtedajšie chránené územia po oboch stranách rieky Dunajec, na slovenskej strane Slovenská prírodná e rezervácia v Pieninách a na poľskej strane už vtedy vyhlásený poľský Pieninský národný park.

Medzi pravidelné aktivity v rámci novodobej spolupráce patria aj spoločné stretnutia pracovníkov pieninských národných parkov v niektorom z chránených území Slovenska alebo Poľska. Už tradične sa k nám pridávajú aj členovia Klubu Priateľov PIENAP-u zo Starej Ľubovne.Uplynulý víkend sme sa takto stretli už po 29 krát. S poľskými kolegami sme navštívili NP Slovenský kras. Cieľom stretnutia bolo priblížiť pracovníkom oboch parkov prírodné hodnoty NP Slovenský kras, ale zároveň sa oboznámiť s formami envirovýchovy v tomto území, so spôsobom manažovania jednotlivých častí NP a v neposlednom rade oboznámiť sa s realizáciou cezhraničného projektu Interreg SK/HU  „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“.

V sobotu sme navštívili zrejme jedno z najväčších nadzemných lákadiel národného parku a to  Zádielsku tieňavu s výstupom na Zádielsku planinu. Národným parkom nás sprevádzal strážca, výborný sprievodca a znalec miestnej prírody Juraj Popovič. Na náučnom chodníku podal skutočne pútavo detailne informácie jednotlivých zložkách tunajšieho prostredia. Popoludní sa nás ujal zoológ Správy NP a výborný ornitológ Milan Olekšák. Previedol nás ornitologickým stacionárnom Drienovec a spolu so službukonajúcim ornitológom Michalom Revickým nám predstavili projektové aktivity cezhraničného projektu „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“.

Ornitologický stacionár v Drienovci je v prevádzke už 21 rokov. Na začiatku išlo o dobrovoľnícku aktivitu a od roku 2006 je tu počas jarnej a jesennej migrácie 24 hodinová služba. V priebehu roka celkovo ornitológovia strávia 120 dní monitorovaním avifauny. Jarné sledovanie začína pravidelne 22. marca.  V tomto období sa odchytí priemerne dve tisíc jedincov. Okrem krúžkovania sa tu pracuje aktívne s verejnosťou, ktorej pracovníci stacionára sú plne k dispozícii a vedia zodpovedať na teoretické i praktické otázky.

A čo spája stacionár Drienovec a Pieniny? Napríklad lastovičky, ktoré sme označili v tomto roku ornitologickým krúžkom na mokradi pri Červenom Kláštore boli o niekoľko dní chytené práve na stacionárni Drienovec.

Druhý deň sme si s poľskými kolegami pozreli úžasný svet podzemia, konkrétne prekrásnu jaskyňu Domica. Informácie o  jaskyni sme dostali ako sa vraví s prvej ruky priamo od správcu jaskyne, za čo aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Samozrejme boli by veľmi nezodpovedné keby sme z územia odišli bez návštevy niektorého z klenotov našej histórie. Preto sme navštívili kaštieľ Betliar.

V mene pracovníkov Správy PIENAP-u ďakujeme za pomoc pri organizovaní akcie pracovníkom Správy NP Slovenský kras, správcovi Jaskyne Domica, Penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke a Chate Pieniny.

Autor text a foto: V. Kĺč