Manažmentové opatrenia na záchranu jasoňa červenookého v Pieninách s pomocou verejnosti – POZVÁNKA

Manažmentové opatrenia na záchranu jasoňa červenookého v Pieninách s pomocou verejnosti – POZVÁNKA

Jasoň červenooký (Parnassius apollo), foto: V. Kunštárová

Správa Pieninského národného parku organizuje v sobotu 23.03.2019  v obci Lesnica, na lokalite pod chatou Pieniny, brigádu s dobrovoľnou účasťou verejnosti. Začíname o 8,30 hod. (Zapojiť sa do práce je možné aj v priebehu dňa.)

Čo budeme robiť? Predmetom je čistenie sutí od náletových drevín. Je to manažmentové opatrenie, ktoré smeruje k zlepšeniu stavu populácie jasoňa červenookého. Tento vzácny motýľ pre svoje vývojové štádia potrebuje skalné sute a steny. Prečo? Živné rastliny, na ktorých hoduje húsenica tohto motýľa, rastú práve na takomto podklade. Zároveň pri takejto akcii pomôžeme nielen jasoňovi červenookému, ale aj mnohým ďalším živočíchom a rastlinám, ako napríklad vzácnej chryzantéme pieninskej.

Záujemcovia potrebujú okrem chute do práce, aj pevnú obuv, pracovné rukavice – ideálne kožené, kto môže donesie si záhradnícke nožnice. Kto má spôsobilosť na prácu s motorovou pílou alebo krovinorezom, môže pomôcť aj týmito mechanizmami.

Odmena? Super pocit z dobre vykonanej práce.

Záujemcovia, dobrovoľníci môžu svoju účasť ohlásiť , prípadne získať ďalšie informácie na mailovej adrese pienap@sopsr.sk, prípadne nahlásiť sa prostredníctvom facebookovej stránky našej organizácie www.facebook.com/pienap/.