Koľko žiab sme preniesli za týždeň?

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) na svojej ceste k jazierku. Foto: V. Kĺč

Dnešného dňa pracovníci Správy PIENAP-u zachránili už viac ako 3080 žiab. Pri prenášaní cez cestu, na miesto rozmnožovania, nám 09. a 10.04. 2018 pomohli aj žiaci 3. a 6. ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi, za čo im aj touto cestou Ďakujeme. Okrem toho sme so žiakmi 3. ročníka tejto ZŠ vyplietli jednu hniezdnu podložku pre bociana a vyrobili niekoľko vtáčích búdok, ktoré sme za účasti žiakov a žiačikov MŠ následne vyvesili v areáli školy a škôlky. Viac aj na:

https://www.facebook.com/pienap/
http://www.teraz.sk/regiony/zaby-zacali-migraciu-ochranari-na-spisi/318345-clanok.html