Jubilejný 60. ročník Jaskyniarskeho týždňa SSS organizovala Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Jubilejný 60. ročník Jaskyniarskeho týždňa SSS organizovala Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Stalagnát v jaskyni Aksamitka. Foto: V. Kunštárová

AUTOR ČLÁNKU  · 9. JÚLA 2019

Jaskyniari z celého Slovenska sa každoročne stretávajú počas podujatia Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti s cieľom vymeniť si skúsenosti v oblasti speleologického mapovania, merania, lezeckej techniky či výstroja. Zhromaždenie sa koná vždy v inej časti krajiny a okrem prieskumu navštívenej lokality ponúka aj možnosť odborného rastu. Organizácia 60. ročníka pripadla na Jaskyniarsku skupinu Spišská Belá. Tradičnú jaskyniarsku akciu pomohla zabezpečiť Jaskyniarska skupina Speleo Bratislava, ktorá pôsobí na území Malých Karpát, ale aj vo Vysokých a Belianskych Tatrách. Stretnutie s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo v dňoch 3.-7. júla 2019 v Monkovej doline v Belianskych Tatrách.

Pre viac ako 190 jaskyniarov a ich rodinných príslušníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska bol pripravený bohatý program s exkurziami a prednáškami. Organizačný tím predstavil podzemné prostredie najzaujímavejších jaskýň Vysokých a Belianskych Tatier, ako napríklad Alabastrovú jaskyňu, jaskyňu Javorinka, Sedlákovu dieru, jaskyňu Verných, jaskyňu Starých objaviteľov, Tristársku priepasť a tiež Beliansku jaskyňu mimo sprístupnenej prehliadkovej trasy. Súčasťou programu boli aj povrchové exkurzie a tiež návšteva Infocentra Správy Pieninského národného parku a jaskyne Aksamitka v masíve Haligovských skál v Pieninskom národnom parku. Sprievodcovia  z organizačného tímu a zo Správy PIENAP-u poskytovali odborný výklad, geologické a geografické informácie.

Po večeroch boli odprezentované nové objavy jednotlivých jaskyniarskych skupín, odborné prednášky o krase Belianskych a Vysokých Tatier, o kryogénnych fenoménoch v slovenských jaskyniach, a členovia jaskyniarskej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby zrealizovali školenie účastníkov o bezpečnom pohybe v špecifickom jaskynnom prostredí.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 52 klubov a skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Liptovskom Mikuláši a v nich je organizovaných takmer 900 jaskyniarov a jaskyniarok pochádzajúcich najmä z oblastí bohatých na krasové javy. Jaskyniarska skupina Spišská Belá vznikla už v roku 1955 a je dobrovoľným občianskym združením, ktorého poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy. Združenie pracuje aktívne počas celého roka. Za dobu svojej existencie má za sebou viac ako 1500 prieskumných akcií a vo svojom regióne pripravilo jaskyniarsky týždeň už po piaty-krát. Organizovanie jubilejného 60. Jaskyniarskeho týždňa SSS skupina zvládla výborne. Bolo to priateľské stretnutie ľudí, ktorých okrem iného spája rovnaký záujem a vášeň, bez ktorej by sa bádanie v podzemí nedalo praktizovať.

Speleologické podujatie bolo zabezpečené aj vďaka finančnej podpore mesta Spišská Belá z participatívneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a mnohým sponzorom.

Aksamitka, foto: V. Kĺč