Kozobrada východná (Tragopogon orientalis), foto: V. Kĺč

Kozobrada východná (Tragopogon orientalis), foto: V. Kĺč