Európsky deň parkov

Na Slovensku je vyhlásených 9 národných parkov (Tatranský národný park a Pieninský národný park, Malá Fatra, Muránska planina, Nízke Tatry, Poloniny, Slovenský kras, Slovenský raj, Veľká Fatra). Naším prvým národným parkom bol Tatranský národný park, vyhlásený v roku 1949. Málokto však vie, že prvé cezhraničné chránené územie v Európe bolo vyhlásené práve na Slovensku 17. júla 1932 v Pieninách. Vytvorili ho vtedajšie chránené územia po oboch stranách rieky Dunajec, na slovenskej strane Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách a na poľskej strane už vtedy vyhlásený poľský Pieninský národný park (jeden z dvoch najstarší poľských národných parkov).

Každý národný park je iný. Ich rozmanitosť na Slovensku len potvrdzuje vysokú biologickú diverzitu (rozmanitosť druhov a ekosystémov), ktorá je daná podmienkami na tak malom území ako je Slovensko. Pre niektoré územia sú typické druhy rastlín alebo živočíchov, ktoré sa vyskytujú len tam. Napr. vzácny endemit lykovec muránsky rastie len v NP Muránska planina, symbolom Tatranského národného parku je kamzík vrchovský tatranský, symbolom Pienin je chryzantéma

Chryzantéma pieninská (Dendranthema zawadskii), foto: V. Kunštárová

pieninská. Každý národný park má aj svoje zvláštnosti. Napríklad TANAP je najstarší a „najvyšší“ (Gerlachovský štít má 2 655 m n m), najmladší je NP Veľká Fatra, PIENAP je najmenší a pre mnohých najkrajší, NAPANT najväčší  a NP Poloniny je v najvýchodnejšom cípe našej vlasti, na hranici s Ukrajinou a Poľskom (práve tento park má od r. 1998 prestížne ocenenie Európsky diplom Rady Európy). Na území NP Slovenský kras sú jaskyne zaradené do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Nachádza sa tu viac než 1000 jaskýň a priepastí. Niektoré z nich sú svetové unikáty. V NP Malá Fatra sú pozoruhodné tiesňavy a rokliny v ostrom kontraste so skalnými štítmi. NP Slovenský raj má vybudovanú jedinečnú sieť turistických chodníkov v roklinách. Na území NP Slovenský raj je 180 jaskýň a priepastí s celkovou dĺžkou 25 786 m – najznámejšou a jedinou sprístupnenou je Dobšinská ľadová jaskyňa.

Pre turistov sú atraktívne nielen prírodné krásy, ale aj história a „služby“ v parkoch, ako napr. tradičné pltníctvo po Dunajci v Pieninách či chov polodivokých koní na Muráni.

Tepna Pienin_rieka Dunajec. Foto: V. Kĺč

“Tepna” Pienin, rieka Dunajec. Foto: V. Kĺč

Európsky deň parkov vyhlasuje medzinárodná organizácia Federácia EUROPARC, ktorá združuje správy chránených území. V súčasnosti má vyše 350 členov z 38 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom, ktorých je prepojených približne 500 chránených území. Myšlienkou tohto podujatia je venovať jeden deň v roku chráneným územiam, ktoré sú cennou súčasťou európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva a je našou povinnosťou ich chrániť a ďalej rozvíjať.

 

Autor: V. Kĺč

Zdroj: https://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/europsky-den-parkov.html

http://www.ssj.sk/sk/clanok/146-slovensky-kras