Dobrovoľníci z Whirpoolu pomohli v Pieninách

Dobrovoľníci z Whirpoolu pomohli v Pieninách

Dobrovoľníci v Pieninách. Foto: V. Kĺč

Včera, 26.05.2018 takmer 60 slovenských a poľských pracovníkov firmy Whirpool podalo Pieninskému národnému parku pomocnú ruku. Na lokalitách Targov, Plašná, Pod Plašnou, Lesnícke sedlo, na Cerle maľovali prístrešky, na Hute opravovali chodník, v Prielome Dunajca a v potoku Lipničanka zbierali odpadky a ničili inávzne rastliny. Popri práci sme sa chvíľku venovali aj pieninskej prírode. Dobrovoľníci videli bohato kvitnúce pieninské lúky, niekoľko orchideí, pobytové znaky vlka dravého. Na konci dňa bola spokojnosť na oboch stranách. Aj touto cestou ďakujeme pracovníkom firmy Whirpool SK a Whirpool PL za dobré vykonanú prácu. Akciu podporila aj firma COMP SHOP a firma Husky SK. Ďakujeme. Viac na https://www.facebook.com/pienap/.