Čisté hory 2018

Čisté hory 2018 (autor: Pavol Kráľ)Pomôžte vyčistiť prírodu Tatier a Pienin od odpadkov, ktoré v nich zanechali neporiadni turisti! Ak vám naše hory nie sú ľahostajné, zapojte sa v poslednú septembrovú sobotu (29. 9. 2018) do akcie Čisté hory. Tento rok sa uskutoční už jej 40. ročník. Vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť na niektorom z deviatich nástupných miest od Oravíc až po Tatranskú Javorinu. Veľké upratovanie po letnej turistickej sezóne v rovnakom termíne čaká aj Pieniny. Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u a Správy PIENAP-u vám budú na jednotlivých stanovištiach k dispozícii od 8.00 do 12.00 hodiny. Okrem vriec poskytnú účastníkom podujatia potrebné informácie a prípadne – po predchádzajúcej dohode – aj sprievod.

Zoznam nástupných miest a trás:

1. Ochranný obvod Oravice – tel. 043/532 45 32

Nástupné miesto: križovatka v Oraviciach

Trasy: miestne turistické chodníky

2. Ochranný obvod Zverovka – tel. 043/539 52 18

Nástupné miesto: Roháčska dolina (rampa)

Trasy: miestne turistické chodníky

3. Ochranný obvod Habovka – tel. 043/539 51 07

Nástupné miesto: Zuberec (Štefkovka pri pútači)

Trasa: od Zuberca smerom ku skanzenu na Brestovej (po chodníku cez les)

4. Ochranný obvod Podbanské – tel. 052/449 01 36

Nástupné miesto: vstup do Tichej a Kôprovej doliny

5. Ochranný obvod Štrbské Pleso – tel. 052/449 21 48

Nástupné miesta:

• pri informačných mapách vedľa centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese

• zastávka Tatranských elektrických železníc (TEŽ) Popradské pleso

6. Ochranný obvod Vyšné Hágy – tel. 052/478 33 16

Nástupné miesto: Tatranská Polianka, rampa (ústie cesty na Sliezsky dom)

7. Ochranný obvod Smokovce – tel. 0903 987 519

Nástupné miesto: Hrebienok

8. Ochranný obvod Tatranské Matliare – tel. 052/4467 329

Nástupné miesta:

• parkovisko pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici

• zastávka SAD Biela Voda

Trasy: miestne turistické chodníky

9. Ochranný obvod Tatranská Javorina – tel. 0903 722 547

Nástupné miesto: vstup do Bielovodskej doliny

Trasa: miestne turistické chodníky

10. Ochranný obvod Červený Kláštor – tel. 052/418 10 74, v spolupráci so Správou PIENAP-u

Nástupné miesto: autokemping Červený Kláštor

Telefónne čísla platia pre pracovnú dobu, t.j. pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod. (Oravice 6.00 až 14.00hod.). Tešíme sa na vašu účasť!

Zdroj: http://www.lesytanap.sk/sk/tlacove-spravy/sprava/ciste-hory-2018/