Chryzantéma pieninská, jesenná kráska

Chryzantéma pieninská (Chrysanthemum zawadskii), foto: V. Kĺč

S príchodom jesene Pieniny opäť zmenia svoj šat a naposledy v roku zažiaria pestrou paletou farieb.  Pri prechádzke Prielomom Dunajca, ktorý je oproti letu o nepoznanie tichší a kľudnejší, spozorujeme, že tu predsa ešte niečo kvitne. Zo skalných stien nazerá na turistov krehká kráska, chryzantéma pieninská (Chrysanthemum zawadskii), ktorá patrí k najvýznamnejším rastlinám Pienin. Výstižný názov pre tento jesenný druh je aj v českej nomenklatúre – listopadka pieninská. Táto rastlinka pripomínajúca margarétku, obýva Pieniny už od doby ľadovej, odbornejšie môžeme povedať, že je to tzv. relikt z glaciálneho obdobia. Je eurázijským druhom s výskytom od Karpát po Východnú Áziu. Najzápadnejší výskyt v Európe je práve v Pieninách, tak na poľskej, ako aj na slovenskej strane Dunajca. Ďalšie výskyty sú v Rusku na vápencoch pri rieke Don a Oskol, medzi dolným tokom Volgy a Uralom a v severovýchodnej časti európskeho Ruska. V Ázii sa vyskytuje v celej Sibíri a na Ďalekom východe. Odtiaľ zasahuje do severného Mongolska a severovýchodnej Číny. Niekedy sa uvádza aj z Kórey a Japonska.

Chryzantéma pieninská je druh s určitou premenlivosťou a vo svojom areáli rozšírenia vytvára rad individualizovaných populácii, rozlišujúcich sa predovšetkým farbou jazykovitých kvetov a tvarom listov.

Je, či nie je chryzantéma pieninská endemitom? Táto otázka stále rozdeľuje vedecké kruhy. Podobnosť so sibírskou populáciou nás vedie k tomu, že sa nejedná o endemit, teda o druh, ktorý by rástol len v jednej oblasti a nikde inde. Na strane druhej chromozómove počty pieninských chryzantém sú odlišné oproti sibírskym, čo nás zas vedie k tomu, že by mala byť.

A kde ju v Pieninách môžeme vidieť? Rastie na skalných stenách v Prielome Dunajca a Lesnickeho potoka, v Haligovských skalách. Potenciálne ohrozenie spočíva v rozvíjajúcom sa turizme, ale aj v sukcesii, zarastaní lokalít náletovými drevinami.

Pozor, nešklbať, netrhať! Chryzantéma pieninská je chránená, jej spoločenská hodnota je 99,58 €. Jej medzinárodnú ochranu zabezpečuje Bernská konvencia, je zaradená v Červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, v Červenom zozname, v Červenej knihe poľských Karpát.

A prečo má táto rastlina druhové meno “zawadskii”? Franz Herbich v pomenovaní tohto druhu, ale aj v názvoch niektorých ďalších rastlín zvečnil meno prof. Alexandra Zawadskeho (1798 – 1866). A. Zawadskii bol významný poľský vedec, botanik, zoológ a fyzik.  Vydal významné floristické a zoologické práce z územia vtedajšej Galicije  (územie juhovýchodného Poľska a severozápadnej Ukrajiny. Jeho cesty sa v Brne významne skrížili s ďalšou, do dejín vedy navždy zapísanou osobnosťou, profesorom Gregorom Johannom Mendelom, zakladateľom genetiky.

Zdroj: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR; Košťál J. (2011): Chyrzantéma pieninská, Krásy Slovenska; https://z-ne.pl/t,haslo,5636,zawadzki_aleksander.html; http://www.mendelianum.cz/images/files/Zawadski.pdf.

Autor: V. Kĺč, foto: V. Kĺč, V. Kĺčová Kunštárová