Bratia Peter a Martin Funketovci z obce Toporec zachránili mláďa bociana bieleho

Bratia Peter a Martin Funketovci z obce Toporec zachránili mláďa bociana bieleho

Tréning pred odletom. Foto: V. Kĺčová Kunštárová

Dňa 23.07. 2018 v obci Toporec vypadlo z hniezda mláďa bociana bieleho. Hniezdo sa nachádza na  komíne miestneho pohostinstva. Bociany tu vyhniezdili po dlhých desiatich rokoch. Dospievajúce mláďatá pred vyletením z hniezda pravidelne trénujú, aby im zosilneli krídla. Pravdepodobne počas, takéhoto tréningu a za silnejšieho vetra sa mláďaťu v Toporci podarilo z hniezda vyletieť, no jeho let trval len krátko. Dopadol neďaleko hniezda, kde ho našli deti z obce Toporec. Ujali sa ho Peter a Martin Funketovci. Mladý bocian po dopade na zem sedel na ceste a hrozilo, že by ho mohlo zraziť auto. Preto chlapci bociana vzali domov, kde ho zbežne prezreli či nie je poranený a vypustili ho v záhrade. Obidvaja chlapci sú úspešnými chovateľmi drobných exotických operencov, teda majú skúsenosti so starostlivosťou o zvieratá. Následne, keď bol bocian v bezpečí, kontaktovali pracovníka Správy PIENAP-u. Do nášho príchodu chlapci bocianovi pozháňali žabu a dážďovky.

Aj touto cestou ďakujeme obom bratom za záchranu tohto chráneného živočícha a vyzdvihujeme ich profesionálny prístup. Viackrát sme sa stretli s tým, že dospelý ľudia postupujú pri záchrane takýchto živočíchov úplne ináč.

A ešte jedna zaujímavosť o našich záchrancoch. Na stránke ZŠ Toporec sme našli nasledovnú súťaž:  „V stredu 5. 11. 2014 sa v našej škole uskutočnila súťaž „Moje zvieratko“. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov I. stupňa ZŠ Toporec. Cieľom tejto súťaže bolo vzbudiť u detí záujem  o zvieratá a pestovať k nim kladný vzťah. Taktiež zistiť, či sa vedia svojich miláčikov dobre starať.
A či vedia, čo je to za zvieratko a povedať nám o ňom nejakú zaujímavosť.
Celkovým víťazom súťaže sa stal Peter Funket zo 4. A. triedy so svojimi holubmi…

Autor článku: V. Kĺč Foto autor: A. Potaš, V. Kĺčová Kunštárová

Bratia Peter a Martin Funketovci. Foto: A. Potaš