Bociany na jar

Bocian biely v Kamienke dňa 21.03.2018. Foto: V. Kĺč

Prvý jarný deň 20.03.2018, bociany v Jakubanoch, foto: V. Kĺč

Stránka www.meteoinfo.sk zverejnila správu “V utorok 20. marca 2018 presne o 17:15 SEČ nastáva jarná rovnodennosť. Zároveň sa na severnej pologuli začína astronomická jar a na južnej astronomická jeseň (hoci ako veľmi dobre vieme, jar z klimatologického hľadiska trvá už od 1. marca).” To sa zrejme nedozvedeli bociany a ďalšie migrujúce vtáky.

Včera nám na Správu PIENAP-u telefonovali občania obce Jakubany pri Starej Ľubovni, že vidia pred bytovým domom 6 bocianov. Dnes sme telefonáty obdržali aj od občanov obce Kamienka, kde zas videli 3 bociany biele.  Za podané informácie aj touto cestou ďakujeme.

V oboch prípadoch sme situáciu monitorovali. Bociany boli v dobrej kondícii. Pravdepodobne len oddychovali na svojej ceste domov. Keďže v regióne zatiaľ neobsadili žiadne hniezda, pravdepodobne smerovali ďalej na sever, do Poľska. Jeden z bocianov v Jakubanoch mal na nohe čierny krúžok. Žiaľ, kvôli značnému znečisteniu sa nedal odčítať. V prípade, že sa k bocianom dostanete bližšie, je možné krúžok nafotiť  a následne odčítať, prípadne skontrolovať krúžok ďalekohľadom. Potom zistené údaje zašlite na mailovú adresu pienap@sopsr.sk.

Zároveň dávame do pozornosti aj možnosť monitoringu bocianich hniezd. V prípade, že odpozorujete prvý prílet bociana na hniezdo, zapíšte si (dátum), ktorý následne zapíšete na stránke www.bociany.sk, kde sú evidované bocianie hniezda pre územie Slovenska. Poprípade, takéto pozorovanie spolu s menom pozorovateľa môžete poslať na mailovú adresu pienap@sopsr.sk. My ju následne posunieme administrátorovi stránky www.bociany.sk.

 Ďakujeme za doteraz nahlásené údaje.