Bocian v našej obci

Bocian biely (Ciconia ciconia) na hniezde. Foto: S. Greš

Správa Pieninského národného parku (ŠOP SR) zorganizovala v spolupráci s ornitológmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko minulý týždeň akciu „Bocian v našej obci“.

Akcia bola zameraná na monitoring stavu populácie, envirovýchovu, a praktickú ochranu chráneného druhu bociana bieleho (Ciconia ciconia), ktorý je zároveň druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je 1659,69 €. Počas akcie bolo vykonané krúžkovanie bocianov na 15 hniezdach okresoch Stará Ľubovňa  a Kežmarok. Zakrúžkovaných bolo 42 mláďat. Zároveň sme skontrolovali technický stav hniezdnych podložiek, hniezda boli čistené od odpadkov ako plasty, igelitové tašky, textil, šnúry, drôty a pod. Bociany, odpad produkovaný človekom často využívajú pri stavbe hniezd, ktorý sa však nakoniec stáva osudným pre násady alebo pre vyliahnuté mláďatá. V prípade, že hniezdo obsahuje veľa igelitov pod znáškou v daždivom období voda z hniezda neodteká, vajíčka sú zaplavené, dochádza k ich podchladeniu a zastaveniu inkubácie. V opačnom prípade, teda počas horúčav, zase dochádza k prehrievaniu hniezda opäť s negatívnym výsledkom hniezdenia. Rôzne šnúry a drôty sa zas stávajú pascou pre vyliahnuté mláďatá, ktoré ak sa zamotajú dochádza k uduseniu mláďat na hniezde, k nekróze zamotaných končatín s následným úhynom. K podchladeniu a následnému úhynu došlo na troch hniezdach.

Hniezda sme zhodnotili aj z hľadiska technického stavu. V obci Jarabina, Kamienka, Ľubotín, Plavnica bude potrebné na jeseň tohto roku pristúpiť k znižovaniu hniezda. V obci Podhorany je potrebné vymeniť podložku za novší, stabilnejší typ.

V územnej pôsobnosti Správy Pieninského národného parku sa nachádza viac než 40 hniezd tohto chráneného živočícha, najviac hniezd sa nachádza v obci Plavnica 5 ks, v meste Spišská Belá 4 hniezda. Pri akcii však boli kontrolované len hniezda prístupné pre vysokozdvižnú plošinu s pracovným dosahom 16 m.

Akcia mala význam aj z pohľadu environmentálnej výchovy. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u oslovila viacero škôl na plánovanej trase. Záujem zúčastniť sa akcie u materských a základných škôl bol stopercentný. Žiaľ pre krátkosť času boli prednášky pri hniezdach realizované len v obci Kamienka, Jarabina, Plavnica. Prednášky boli doplnené ukážkou krúžkovania bocianov ornitologickým krúžkom s jedinečným číselným kódom. Počas akcie sa žiaci, dozvedeli zaujímavosti zo života bociana bieleho, o jeho význame a úlohe v prírode, o ochrane a ohrození, o význame krúžkovania. Prekvapujúci bol aj záujem okoloidúcich obyvateľov jednotlivých obcí. Napríklad v meste Podolínec nás obyvateľ mesta upozornil na nevyužívaný komín miestnej kotolne, na ktorý by bolo vhodné umiestniť hniezdnu podložku a vytvoriť tak podmienky pre ďalší pár bocianov.

Aj tohtoročná akcia  a záujem verejnosti o problematiku ukázal, že toto envirovýchovné podujatie je potrebné s časových dôvodov realizovať počas dvoch dní.

Za niekoľko dní sa začnú mladé bociany učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko desiatok mladých bocianov. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 112, alebo na kompetenčne príslušných správach národných parkov a správach chránených krajinných oblastí. Kontakty sú zverejnené napr. na wwwsopsr.sk.

Viac zaujímavostí nielen o akcii „Bocian v našej obci“ sa dozviete na facebookovej stránke Pieninského národného parku https://www.facebook.com/pienap/, na stránkach venovaným bocianom www.bociany.sk a https://www.facebook.com/bociany.sk/.

Autor článku: V. Kĺč a M. Fulín Autor foto: V. Kĺč a S. Greš