Bocian v našej obci – pokračujeme už tento pondelok

Bocian v našej obci – pokračujeme už tento pondelok

V pondelok 24.06.2019 pokračujeme v akcii pre verejnosť Bocian v našej obci, spojenou s prednáškami a praktickými ukážkami krúžkovania bocianov. Začíname o 8,00 v areáli ZŠ v obci Čirč, o 8, 40 hod. pri hniezde v obci Ľubotín, o 9,30 nás stretnete v meste Podolínec o 10,15 v obci Podhorany. Akcia je zameraná na osvetu  a envirovýchovu verejnosti o význame bociana bieleho, o význame mokradí a ochrane životného prostredia. Zároveň kontrolujeme situáciu aj na ďalších hniezdach. Z hniezd odstraňujeme odpady, ktoré si bociany naznášali a ich prítomnosť môže mať fatálne dôsledky pre mláďatá, ale aj dospelé jedince. V Spišskej Belej sme takto počas akcie 19.06. 2019 odstránili plastovú šnúru z nohy malého bocianika. Takmer s istotou by táto šnúra bola príčinou dlhodobého utrpenia tohto jedinca. Foto: V. Kĺčová Kunštárová, V. Kĺč

Srdečne pozývame.