Bocian v našej obci 2020

Tak ako po minulé roky koncom júna, aj uplynulý štvrtok sme za pomoci vysokozdvižnej plošiny vykonali monitoring hniezd bociana bieleho. Skontrolovali sme spolu 30 hniezd (v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u, TANAP-u a Slovenského raja), pri každom sme zastali a fyzicky hniezdo prezreli. Zisťovali sme počet mláďat na hniezde, zaznamenali sme si ich veľkosť, znečistenie hniezda odpadkami, stav hniezdnej podložky-konštrukcie, na ktorej je hniezdo vybudované, mláďatá sme okrúžkovali ornitologickými krúžkami, hniezdo sme vyčistili od odpadkov.

 

Popri monitoringu sme zrealizovali už aj tradičnú enviroakciu Bocian v našej obci. Tentokrát sme sa o živote bocianov porozprávali  so žiakmi ZŠ Čirč, kde majú  dokonca bociany hniezdo priamo na školskom dvore. Neskôr sme sa o bocianoch zhovárali aj s detičkami MŠ a žiakmi ZŠ Jarabina. Žiaľ vzhľadom na nedostatok času nebolo možne poskytnúť túto formu envirovýchovy ďalším školám, tak ako tomu bolo po minulé roky. Pri viacerých hniezdach sme malé bocianiky  ukázali a porozprávali sa o nich aj s obyvateľmi, ktorí bývajú v blízkosti hniezd napr. vo Veľkej Lomnici, Veľkom Slávkove, Gánovciach či Betlanovciach. Dokonca pán Funket st. z obce Podhorany, nás privítal slovami „už som na vás včera myslel, bociany sú veľké, asi každú  chvíľu prídete“.

Dôkaz, že takéto akcie nie sú zbytočné je bohatá komunikácia na túto tému s detičkami, ich vyučujúcimi, či okoloidúcimi.  To nás utvrdzuje v presvedčení, že takáto forma priblíženia prírody ľuďom má nesmierny význam a vždy sa oplatí realizovať aj vzhľadom na vynaložené prostriedky, finančné i časové. ZŠ Jarabina a Čirč akciu zverejnili na svojich stránkach https://zsjarabina.edupage.org/news/#437https://zscirc.edupage.org/#photos:album:574.

Podobne je to aj v iných regiónoch, kde prebieha krúžkovanie bocianov. RNDr. Fulín, ktorý kontroloval hniezda a krúžkoval mláďatá v okrese Stropkov napísal: „Ja som sa dnes vybral do Stropkova. Mali sme tam pred pár rokmi problém s hniezdom, ktoré spadlo a náhradné nemal v úmysle miestny majiteľ hospodárskeho dvora dať postaviť na svojom pozemku. Dnes tam má voľné priestranstvo, na ktorom je skanzen ojazdených V3Siek a iného materiálu. Hniezdo si dala svojpomocne postaviť na svojej parcele jedna pani. Pri prekládke sa k veci kladne postavil aj primátor mesta a tak ho kolegynka pozvala na krúžkovanie mláďat. Primátor prišiel, stal sa „krstným otcom a pani krstnou mamou“. Dali mláďatám meno no a my sme pokračovali ďalej v krúžkovaní. Dážď síce hrozil no horšou  galibou bola porucha auta po okrúžkovaní na druhom hniezde. Všetko to vynahradila torta u Reiterovcov, bola príma.“

Kontrola hniezd ukázala, že aj v tomto roku, po vyhniezdení bocianov musíme pristúpiť k úprave niektorých hniezd, odľahčeniu hniezdnych podložiek, prípadne k úplnému zhodeniu a zrušeniu pôvodného hniezda. Je to nevyhnutné nielen z dôvodu bezpečnosti hniezdiacich bocianov, ale aj z dôvodu ochrany zdravia, života obyvateľov a ich majetku v blízkosti hniezd. Váha hniezd sa pohybuje najčastejšie medzi 400-600 kilogramami, ale ani ťažšie nie sú výnimkou, hlavne keď ich váha stúpa pri dažďoch alebo vplyvom veľkej vrstvy snehu.

Fakty:

  1. v čase od 8,00 hod do 21,20 hod sme skontrolovali 30 hniezd v 27 obciach,
  2. okrúžkovali sme 71 bocianich mláďat,
  3. na hniezde Poprad Veľká sme našli 5 vajíčok, na ktorých bocian ešte sedí, na hniezde v Hrabušiciach kde bolo jedno mláďa a 3 zachladené vajíčka, po jednom zachladenom vajíčku sme našli aj na ďalších troch hniezdach v okrese Stará Ľubovňa,
  4. tri hniezda sme vyčistili od textílii, igelitov, rybárskych silonov, zvyšné boli oproti predchádzajúcim rokom mimoriadne čisté,
  5. najväčšie hniezda – 1 v Starej Ľubovni, 1 v Beltanoviciach a 1 v Hranovnici  majú priemer 230 cm,  teda obvod takého hniezda je približne 7 m a pre ešte lepšiu názornosť jeho plocha je 4 m2,
  6. v máji sme prenášali v obci Ďurková hniezdu podložku zo stĺpa na stĺp aj s troma vajíčkami, (dôvodom bola obava, že by sa mohol pôvodný stĺp vyvrátiť aj  s hniezdom a znáška prípadne už vyliahnuté bocianiky by uhynuli), v súčasnosti sú na hniezde dva krásne bocianiky.

Žiaľ mnohé mláďatá ešte nemajú zďaleka vyhraté, nakoľko ich aktuálne ohrozujú silné dažde. Tie, ktoré sú ešte len v páperí alebo len niekoľko dňové ako čerstvo vyliahnuté v obci Mlynica, môžu veľmi rýchlo na následky premoknutia a podchladenia uhynúť ako sa stalo aj minulý týždeň na hniezde vo Vojňanoch.

Za niekoľko dní sa začnú mladé bociany učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko desiatok mladých bocianov. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 112, alebo na kompetenčne príslušných správach národných parkov a správach chránených krajinných oblastí. Kontakty sú zverejnené napr. na wwwsopsr.sk.

Viac zaujímavostí nielen o akcii „Bocian v našej obci“ sa dozviete na facebookovej stránke Pieninského národného parku https://www.facebook.com/pienap/, na stránkach venovaným bocianom www.bociany.sk a https://www.facebook.com/bociany.sk/.

Táto akcia sa samozrejme nezaobíde bez finančných prostriedkov. Štátna ochrana prírody SR zabezpečila ornitologické krúžky. Plošinu sme prenajali od pána Tomáša Úporského, ktorý spolu s kolegom v minulom roku dokonca zasponzoroval jeden „krúžkovací“ deň. V tomto roku na prenájom vysokozdvižnej plošiny na našej „bocianiarskej trase“ prispeli Chodník v korunách stromov a Prales o. z.  V iných územiach, v okresoch Košice okolie, Bardejov, Sabinov, Stropkov a inde,  kde bociany krúžkujú moji kolegovia, vysokozdvižné plošiny poskytla Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD). Ďakujeme.

Autor a foto: V. Kĺč