Bocian v našej obci

Bocian biely (Ciconia ciconia) na hniezde. Foto: S. Greš

ŠOP SR Správa PIENAP-u v spolupráci s obcou Jarabina, Kamienka a mestom Spišská Belá, dnes 19.06.2019 už po 4 krát realizuje akciu Bocian v našej obci. Akcia je zameraná na envirovýchovu žiakov materských a základných škol, na  monitoring stavu populácie a praktickú ochranu chráneného druhu bociana bieleho (Ciconia ciconia), ktorý je zároveň druhom európskeho významu. Počas akcie si žiaci rozšíria vedomosti o tomto živočíchovi, dozvedia sa zaujímavosti z jeho života, o jeho význame a úlohe v prírode, o ochrane a ohrození, o význame označovania (krúžkovania) mláďat. O 9,00 začíname v obci Kamienka, o 10,00 v obci Jarabina a krátko po 12,00 v meste Spišská Belá. V pondelok 24.06.2019 v akcii pokračujeme v ďalších obciach v okrese Stará Ľubovňa a Kežmarok. Na akciu srdečne pozývame aj obyvateľov a návštevníkov jednotlivých obcí. Dnešnú akciu okrem ŠOP SR finančne podporili aj obce Jarabina, Kamienka a Spišská Belá, za čo im srdečne ďakujeme.