1. APRÍL – MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA

1. APRÍL – MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA

1. APRÍL – MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA
Apríl je mesiac, kedy naším územím v jarnom období migruje najviac sťahovavých vtákov. Prilietajú z juhu zo svojich zimovísk v Afrike a Ázii. Putujú na severské hniezdiská, kde počas obdobia hojnosti vychovajú novú generáciu svojho druhu. Desiatky sťahovavých druhov smerujú práve teraz aj na naše územie, kde nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie.
Každoročne okolo tohto dátumu migrácia vrcholí a je sprevádzaná úchvatným prírodným divadlom – kŕdľami migrujúcich vtákov, návratom vtáčieho spevu, a tiež vzácnymi nevšednými pozorovaniami jedincov v pre nich netypickom prostredí, ktoré máme možnosť vidieť iba počas migrácie.
Správa PIENAP-u pred príletom a hniezdením vtáčích druhov vyčistila približne 100 búdok inštalovaných v minulom období, rozvešala 30 nových pre malé spevavce, ale aj 12 búdok pre dudky v spolupráci s kolegami s Vojenské lesy a majetky SR. V spolupráci s obcou Veľká Lomnica sme inštalovali hniezdnu podložku pre bociana bieleho ako náhradu po zrušenom hniezde na komíne miestneho kaštieľa.
Zaujímavosťou je, že túto hniezdnu podložku medzičasom obsadil bocian, ktorého sme ako mláďa krúžkovali na hniezde v Kežmarku. V rokoch 2020 až 2022, už ako dospelý jedinec, hniezdil v obci Vrbov na hniezdnej podložke umiestnenej vo farskej záhrade. Práve tento bocian, ako adoptívny rodič v roku 2021 odchoval spolu so svojim partnerom mláďa, ktoré rodičia vyhodili z hniezda v obci Spišské Hanušovce krátko po vyliahnutí. Žiaľ tento prípad aj keď sa zdalo, že dopadne dobre, skončil presne naopak. Mláďa, už ako lietajúci jedinec, počas silného vetra narazilo do kostolnej veže vo Vrbove a následne uhynulo. stalo sa to len pár dni pred odletom bocianov do Afriky.
Tieto vzácne informácie máme vďaka systematickému krúžkovaniu bocianov a ich pravidelnému sledovaniu. A práve v tejto aktivite nám môže pomáhať aj verejnosť a svoje pozorovania hlásiť na stránku www.bociany.sk, ale aj na naše facebookové stránky.