X. ročník NOC NETOPIEROV V PIENINÁCH

X. ročník NOC NETOPIEROV V PIENINÁCH

Správa Pieninského národného parku

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

a

Múzeum v Červenom Kláštore

dňa 12.08.2022 spoluorganizujú X. ročník akcie

NOC NETOPIEROV V PIENINÁCH.

Začíname o 19:30 na druhom nádvorí v múzea.

Srdečne pozývame.

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), foto: V. Kĺč

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), foto: V. Kĺč

Upozorňujeme, že fotografie z akcie vyhotovené organizátormi akcie budú zverejnené

na webových stránkach organizátorov.