Pozvánka na 20. ročník Ekovýchovného programu bocian s Miroslavom Fulínom

Pozvánka na 20. ročník Ekovýchovného programu bocian s Miroslavom Fulínom

Pozvánka na 20. ročník Ekovýchovného programu bocian
Webinár ZO ŽIVOTA BOCIANOV V ROKU 2021 s hosťom
RNDr. Miroslavom Fulínom, CSc. zo ZO SZOPK Bocian
live stream na FB Štátnej ochrany prírody SR:
https://www.facebook.com/sopsr.sk/
Koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku nám prezradí aké sú výsledky hniezdnej sezóny bociana v roku 2021 ako napríklad najskoršie prílety, obsadenosť hniezd a vek hniezdiacich bocianov, počty mláďat a údaje o krúžkovaní. Zároveň sa dozvieme aká bola účasť verejnosti a mládeže na monitoringu bocianov vrámci ekovýchovného programu.