3 tony odpadkov!!! Výsledok jarnej akcie Čisté hory a potoky v Pieninách 2022

3 tony odpadkov!!! Výsledok jarnej akcie Čisté hory a potoky v Pieninách 2022

V piatok, 22.04.2022 sme v rámci akcie Čisté hory a potoky v Pieninách a zároveň pri príležitosti Dňa Zeme, za výdatnej pomoci žiakov základnej školy v Spišskej Starej Vsi, žiakov ZŠ v Haligovciach, a tiež s pomocou spoločnosti Pieniny šport centrum vyčistili od odpadu Prielom Dunajca, čiastočne aj prítoky Dunajca – Lesnícky potok a potok Lipničanku, ale aj okolie potôčika v Spišskej Starej Vsi. Po zbere odpadkov sme pokračovali aj v prenose žabiek v Červenom Kláštore a Spišskej Starej Vsi. To, že odpadkov v prírode je stále dosť a mnoho ľudí ,,kašle,, na prírodu, svedčia zábery z tejto akcie. Odvoz odpadu zabezpečili naši rezortní kolegovia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Správy povodia Dunajca a Popradu a Mesto Spišská Stará Ves.
Dnes 25.04.2022 pracovníci Správy povodia odviezli vyzbieraný odpad na skládku, kde ho zvážili. Hmotnosť činila 3 tony.
Na jednej strane je veľmi potešujúce, že sme z pieninskej prírody so žiakmi z Haligoviec a Spišskej Starej Vsi a raftérmi zo spoločnosti Pieniny šport centrum odstránili 3 tony odpadkov. Na strane druhej, je dosť zarážajúce čo robilo toľko odpadu v prírode?
Vraj našu planétu, podľa niektorých vedátorov obýva približne 200 tisíc rokov Homo sapiens – človek rozumný. Možno sa paleontológom pri výskume pomedzi prsty prešmykol aj ďalší druh, „človek nerozumný bordelársky“, ktorý v potokoch za sebou necháva tony odpadkov. Prežíva medzi nami aj v 21. storočí a zrejme tak skoro nevyhynie…
Aj touto cestou srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pieninskej prírode.
Foto. M. Malatinová, V. Kĺčová Kunštárová, J. Matlák.