Pienap arrow Príroda arrow Klíma
Klíma PDF Tlač

Teplotné pomery

Teplota vzduchu je najdôležitejším kritériom pre rôzne ľudské činnosti, patrí k základným určujúcim charakteristikám klímy. Výšková amplitúda predstavuje v Zamagurí 805 m (od 454 m do 1259 m), čo sa prejavuje aj v zmenách teplotných charakteristík s nadmorskou výškou. Doliny národného parku a jeho ochranného pásma do nadmorskej výšky 800 m n. m. sa nachádzajú v mierne teplej oblasti, ktorá je charakterizovaná počtom letných dní nižším ako 50 a priemernou júlovou teplotou vyššou ako 16ºC. Polohy v nadmorskej výške nad 800 m patria do chladnej oblasti, ktorá je mierne chladná a vlhká.

Priemerná ročná  teplota v okolí Dunajca je 6,5 °C, na ostatnom území sa mení podľa nadmorskej výšky a expozície. Hrebeňové polohy sú chladnejšie počas celého roka s priemernou ročnou teplotou 5,5 °C. Počas roka je dlhodobo najchladnejším mesiacom mesiac január s priemernou teplotou -6 °C, najnižšia teplota dosiahla -36,3 °C.  Najteplejším mesiacom je júl s teplotou +16 °C. Absolútne maximá sa vyskytujú od júna do augusta s maximom 34,7 °C. Počet mrazových dní, keď teplota vzduchu poklesne pod 0 °C, je v dolinách okolo 140, na hrebeňoch o 25 dní viac. Celé územie je zaradené do oblasti so značne veľkou až veľkou mrazovosťou. Prvé mrazy bývajú okolo 25. septembra a posledné približne 20. mája.

Vlhkosť vzduchu a zrážkové pomery

V Červenom Kláštore je priemerný ročný úhrn zrážok 775 mm zrážok, na hrebeňoch Spišskej Magury vyše 1000 mm. Zamagurie má dostatok vlahy, Povoden 29. 7. 2004 t.j. prevažujú zrážky nad výparom. Maximum zrážok v území je v júli (asi 120 mm),  a minimum v januári (asi 24 mm). Vzhľadom na svoju polohu k prevládajúcemu prúdeniu vzduchu a k Vysokým Tatrám, môže dochádazť v území k nepravidelným kulmináciam zrážkovej činnosti. Tak to bolo 10. júla 1934 kedy za 24 hodín napršalo 117,8 mm zrážok. Podobne tomu bolo 30 júna 1973, kedy v Osturni padlo 116,5 mm zrážok za 24 hodín. Posledná väčšia kulminácia zrážok v území bola 7. júla 1997.

Oblačnosť

Oblačnosť sa v priebehu roka mení: najmenšia je v septembri, najväčšia v decembri. Počet jasných dní v roku je cca 125, počet zamračených 240. Najjasnejšími mesiacmi sú september, október, najoblačnejšími sú január, november a december. Medzi časté úkazy patria hmly - počas roka sa ich tu vyskytuje 56 - 70 dní. Najhmlistejšie mesiace sú august až október.

Hmla nad Hutami

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka sa vytvára v priemere v polovici novembra, vo vyšších polohách o dva týždne skôr. Posledný deň so snehovou pokrývkou je začiatkom apríla, na horách o 2 až 3 týždne neskôr. Premerná výška snehovej pokrývky v sa pohybuje v januári v údoliach okolo 20 cm, na hrebeňoch 40 - 50 cm. Raz za desať rokov môžeme v okolí Červeného Kláštora očakávať snehovú výšku okolo 80 cm.

Vietor

V území prevláda juhozápadné až severozápadné prúdenie. Rýchlosti vetra tu v priemere prevyšujú hodnotu 4 m.s-1. Najveternejším obdobím v území je koniec zimy, najnižšie hodnoty sú koncom leta a začiatkom jesene.


 

 


 
Kto je Online
Online
Hostia : 14
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu