Pienap arrow NATURA 2000 arrow Veľké osturnianske j
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero. PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008
Územie európskeho významu vzniklo plazivými zosuvmi hornín po nepriepustnom podloží. Mapa územia SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero. Nachádza sa v nadmorskej výške 789 – 936 m.n.m na výmere 51,77 ha. Tvoria ho vodné a mokraďné spoločenstvá rastlín, ktoré sú obklopené prevažne lesnými ekosystémami.

Vodné a mokraďné spoločenstvá s kolísavou hladinou vody sú charakteristické výskytom anexového druhu machu kosáčik plavúňovitý (Hematocaulis vernicosus), mnohých vzácnych rastlín ako je vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a živočíchov ako kunka žltobruchá (Bombina variegata).

Cieľom ochrany mokrade a mokraďných lúčnych spoločenstiev na okraji vodnej plochy je manažmentovými opatreniami zamedziť postupu lesných spoločenstiev do týchto biotopov, a zároveň monitorovať prirodzené procesy vývoja mokradí. Taktiež je potrebné zabezpečiť stabilitu priľahlých lesných ekosystémov, ktoré pokrývajú plytké pôdy zosuvného územia. Je potrebné zabezpečiť ich prirodzený vývoj s vnútornou stabilitou, vhodnou druhovou, výškovou a vekovou diferenciáciou.

 

Zmenené ( Tuesday, 26 February 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 27
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu