Pienap arrow Príroda arrow Fauna-bezstavovce
Fauna-bezstavovce PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Monday, 28 January 2008
Prejsť na
Fauna-bezstavovce
Vazky...
makkyse
chrobaky
motyle
pavuky

Veľká rôznorodosť biotopov v Pieninách podmieňuje existenciu pestrého spoločenstva hmyzu s rôznymi nárokmi na životné podmienky, čo sa týka mikro­klímy, vegetačného krytu, pôdnych a vlhkostných pomerov a pod.

Súhrnne sa dá z doposiaľ ukončených výskumov Pienin konštatovať, že i napriek malej rozlohe je to územie veľmi bohaté na rôzne druhy bezstavovcov. Mäkkýšov tu žije približne 133 druhov, pavúkov 141 druhov, 11 druhov vážok, 30 druhov rovnokrídlovcov, 152 druhov rovnošvých múch, vyše 900 druhov chrobákov, cez 840 druhov motýľov.

Z Pienin sa udáva jeden endemický druh chvostoskok (Onychiurus carpenteri). K vzácnym patrí kobylka pieninská (Isophya pienensis), koníček (Tetrix wakai), kosec (Paranemastoma kochi), bystruška lesklá (Carabus obsoletus), utekáčik štíhly (Abax schúppeli rendschmidti), karpatský endemit stonôžka (Hybomiskus mariae), preglaciálny relikt koník belasonohý (Podisma pedestris).Zmenené ( Tuesday, 26 February 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 44
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu