Pienap arrow Príroda arrow Hydrológia
Hydrológia PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Tuesday, 15 January 2008
Prejsť na
Hydrológia
Dunajec v OP
Pramene

Vodné toky v Pieninskom národnom parku

Rieka Dunajec

Územie Pienin a celého Zamaguria odvodňuje rieka Dunajec, ktorá spolu s riekou Poprad odvodňuje slovenské územie do Baltského mora. Povodie Dunajca na severe nášho územia je 256 km2, čo je len 17,2 % z celého jeho povodia, ktoré zaberá 1 487 km2.

Rieka Dunajec je hraničnou riekou s Poľskou republikou. Na územie Slovenska vstupuje pri obci Lysá nad Dunajcom a územie opúšťa pri obci Lesnica. Dunajec je v tomto území dominantou nielen kvôli ploche, ktorú odvodňuje, ale aj pre svoju výnimočnú krásu.

Dunajec pod sútokom s Lesnickým potokom Počas stáročí sa táto rieka zarezávala do srdca Pienin (Centrálne Pieniny), ktoré napokon rozdelila na dve časti. Prielomová dolina Prielom Dunajca je bezpochyby pre širokú verejnosť „najsilnejším magnetom“ z celých Pienin. Ten sezónne navštívi vyše 300 000 návštevníkov. Rieka v súčasnosti slúži ako turistická atrakcia pre splav pltí a vodákov. Najužším miestom rieky je Jánošíkov skok cca 3 m, najvyššie prevýšenie od hladiny Dunajca po najvyšší bod Troch korún (982 m) je 520 m. Rieka má perejovitý charakter v úseku dlhom približne 2,5 km, v ktorom vytvorila 7 ostrých zákrut - meandrov. Tie sú pre plaviace sa plte najdramatickejšie.

Prítoky Dunajca v národnom parku

Najväčším prítokom Dunajca na území národného parku odvodňujúci bradlové pásmo je Lesnický potok s dĺžkou približne 5,4 km a veľkosťou povodia 11,33 km2. Po prechode obcou Lesnica potok vteká do úzkeho prielomu, za ktorým ústi do Dunajca v najnižšie položenom mieste národného parku (429 m), len niekoľko desiatok metrov od miesta, kde Dunajec už definitívne opúšťa územie Slovenska.

Lesnický potok zohral významnú funkciu pri formovaní tohto bradlového územia. Svojim erozívnym vplyvom vyformoval hlboký prielom (Prielom Lesnického potoka) s rozlohou 29,53 ha, kde najvyšší bod dosahuje výšku 704 m a najnižší 429 m. Takto vytvorený prielom sa stal prirodzenou hranicou rozdeľujúcou územie Pienin na Malé Pieniny a Centrálne Pieniny.

Okrem tohto potoka do Dunajca ústi ešte niekoľko malých prítokov ako potôčiky na Hute a Borštiku. Väčším prítokom je riečka Lipník, ktorý sa na územie parku dostáva pri obci Haligovce v smere na Červený Kláštor, kde ústi do Dunajca, ale väčšiu časť toku má v ochrannom pásme, kde je aj popísaná.

V závere Prielomu Dunajca vyviera prameň bezprostredne nad jeho hladinou s názvom Storočný prameň.

Prítok Popradu

Najvýchodnejším potokom na území parku je potok Riečka. Tento potok na rozdiel od ostatných, ktoré prináležia do povodia Dunajca patrí pod povodie Popradu. Tento potok sa tvorí pod vrchom Vrchriečky, vo výške 808,7 m n. m. z dvoch pramenísk. Územie národného parku opúšťa pod západnou stranou vrchu Fakľovka a pred obcou Kamienka ústi do potoka rovnakého názvu, ktorý za obcou Hniezdne vyúsťuje do rieky Poprad.

 Zmenené ( Monday, 21 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 16
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu