Pienap arrow Ochranné pásmo arrow Jezerské jazero
Prírodná rezervácia Jezerské jazero PDF Tlač

Výmera: 2,18 ha
Katastrálne územie: Jezersko
Okres: Kežmarok

Prírodná rezervácia sa nachádza 2 km juhozápadne od obce Jezersko. Z geomorfologického hľadiska je územie rozsiahlejšieho zosuvného územia. Jezerské jazero Z obce Jezersko vedie k jazeru zeleno značený turistický chodník.

Jezerské jazero vzniklo zahradením klinovite zbiehajúcich krýh, ktoré sa pri bočnom tlaku vyzdvihovali a ukláňali a vytvorili val ohraničujúci jazero. Jazero je hlboké 2 - 4 m, maximálna hĺbka uprostred 7,5 m.

Brehy jazera lemuje smrekový porast. Kvetenu reprezentujú ponorené porasty močiarky niťovolistej (Batriachium trichophyllum). Na vodu odtekajúcu povrchom a podzemnou cestou sú viazané spoločenstvá pramenísk so žerušnicou horskou a záružlím močiarnym (Cardamo-Chysosplenietum-alternifolii).

Zo živočíšnych druhov je tu významný výskyt endemitov mloka vrchovského (Trtiturs alpestris) a mloka karpatského (Triturus montadoni).


 
Kto je Online
Online
Hostia : 13
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu