Pienap arrow História arrow Aksamitka
NPP Aksamitka PDF Tlač

Katastrálne územie: Haligovce
Okres: Stará Ľubovňa

Zánik: Zrušila sa Vyhláškou MŽP SR č. 319/2004 Z.z. z 28. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku.

Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola úpravou  Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9167/1979-OP z 30. novembra 1979 vyhlásená Interier jaskybne Aksamitka so zimujúcimi neptopiermi za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 bola zaradená medzi národné prírodné pamiatky. V súčasnosti je aj po zonácii chránená v súlade s § 24 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako prírodná pamiatka.

Leží v nadmorskej výške 750 m a považujeme ju za typickú krasovú jaskyňu. Na jej vzniku sa výrazne podieľala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy. Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov. Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej hodnôt je Aksamitka verejnosti neprístupná.


 
Kto je Online
Online
Hostia : 12
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu