Pienap arrow História arrow Haligovské skaly
NPR Haligovské skaly PDF Tlač

Výmera: 61,13 ha
Katastrálne územie: Haligovce
Okres: Stará Ľubovňa

Zánik: Nariadením vlády č. 335/2004 Z.z. ktorým sa menilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny A a B. 

Pohľad na Haligovské skaly Nachádzajú sa severne od obce Haligovce na pravej strane Lipníckeho potoka. Masív Haligovských skál je rozčlenený piatimi žľabmi, ktorých dná sú vyplnené vrstvou sutín. Skalné chrbáty medzi žľabmi sú silne skrasovatelé s mnohými formami podzemného krasu. Rozširovaním puklín mrazovými procesmi vzniklo v nich aj niekoľko skalných okien.

Haligovské skaly v zime Rezervácia nie je turistom prístupná. So scenériou Haligovských skál sa môže turista zoznámiť zo štátnej cesty II/543 Červený Kláštor - Hniezdne a z okružného turistického chodníka (zelenej značky) z obce Haligovce na červenú značku vedúcu hrebeňom národného parku.

V dôsledku izolovaného vývoja Pienin od ostatnej tatranskej oblasti, sa flóra Haligovských skál vyznačuje mnohými endemickými a subendemickými druhmi rastlín a spoločným výskytom teplomilných prealpínskych a dealpínskych druhov a druhov horských až vysokohorských. Zbojnícka brána Výhrevné skalné podložie zdobí arábka pieninská (Arabis pieninica), žerušník Borbášov (Cardaminopsis borbasii), astra alpínska (Aster alpinus), dvojštítok hladkoplodý (Biscutella laevigata), bodliak sivastý (Carduus glaucinus), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiluare).

Lesné spoločenstvá zastupuje skupina lesných typov vápencových bučín s fragmentom reliktných borín. Z drevín prevláda smrek, menej buk, jedľa, borovica a smrekovec.


 
Kto je Online
Online
Hostia : 10
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu