IMG_88520

Samec kačice ostrochvostej (Anas acuta) a samce kačice divej (Anas platyrhynchos). Foto: V. Kĺč

Samec kačice ostrochvostej (Anas acuta) a samce kačice divej (Anas platyrhynchos). Foto: V. Kĺč