Trávy kostrava, trojštet, ovsík sú súčasťou biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky foto: V. Kĺč

Trávy kostrava, trojštet, ovsík sú súčasťou biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky
foto: V. Kĺč