Pienap arrow Konferencie
Konferencie PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Tuesday, 06 April 2010
Prejsť na
Konferencie
pozvanka

Medzinárodná vedecká konferencia

Téma: Posúdenie zmien v Pieninách spôsobených stavbou a prevádzkou sústavy vodných nádrží Czorsztyn – Niedzica / Sromowce Wyżne

Termín konania: 14.- 15. októbra 2010
Miesto konania: Spišská Stará Ves (Slovensko), Niedzica (Poľsko)

Materiály a dokumenty ku konferencii v roku 2010, ktorú organizujú v rámci mikroprojektu národné parky v Pieninách si môžete stiahnúť tu:

Cieľom konferencie je predstaviť a zhodnotiť zmeny v prírodnom a kultúrnom  prostredí Pienin v okolí vodnej nádrže  a informovať poľskú a slovenskú spoločnosť s týmito zmenami.
V roku 1997, v oblasti Czorsztyn, Niedzica a Sromowce Wyżne sa začala prevádzka vodných nádrží  na rieke Dunajec, ktoré majú významný vplyv na cenné prírodné ekosystémy na oboch stranách hranice Pienin. Od 30-tych rokov dvadsiateho storočia je väčšina územia po obidvoch stranách hranice chránená v podobe poľského a slovenského národného parku, ktoré sú v súčasnosti aj dôležitou súčasťou európskej siete ochrany prírody Natura 2000. Medzi rokmi 1992/93 a rokmi 1996/97 poľskí vedci opísali stav fauny a flóry v okolí budúcej nádrže. V nasledujúcich rokoch rôzne vedecké inštitúcie vykonávali prieskumy a sledujú stav vybraných zložiek životného prostredia. V roku 1997 Správa Pieninského národného parku (PIENAP), realizovala projekt Phare Credo s názvom „Metodika monitoringu biotických prvkov Pieninského národného parku“, ktorého cieľom bol  monitoring prírodných zmien opakovaný každých 5-7 rokov. Tieto štúdie priniesli čiastkové údaje o životnom prostredí, ale nikdy neboli synteticky spracované a všeobecne známe verejnosti. Existujú rôzne teórie zo začiatku 90-tych rokov dvadsiateho storočia o dopadoch výstavby priehrady v Pieninách, pretože táto téma bola diskutovaná na rôznych národných fórach a odvysielaná v médiách. (napr. protest ekologickej organizácie v Czorsztyne).
Verejnosť ovplyvňovaná takýmito vystúpeniami chce vedieť o skutočnom dopade vodných nádrží na životné prostredie. Na obidve správy národných parkov sa obracajú žiaci, študenti, turisti, predstavitelia samospráv, ale aj ľudia, ktorí si pamätajú na udalosti spred niekoľkých rokov, s otázkami  týkajúcimi sa vplyvu investícii na životné prostredie a preventívnych opatrení v tejto oblasti. Na mnohé z týchto otázok nemožno odpovedať z dôvodu nedostatočných vedomosti o téme, rozptyl vedeckých dát, nízkej dostupnosti publikácií alebo sú v nezrozumiteľnej forme.
Konferencia je pokračovaním iniciatívy oboch národných parkov z roku 1997, čiže  medzinárodnej vedeckej  konferencie o pravdepodobnom vplyve vodných nádrží na ekosystém Dunajca. Niektoré výsledky výskumu boli uverejnené v publikácii Pieniny príroda a človek zväzok TOM VI., ktorý vydáva PPN.
Výsledky konferencie s témou „zmeny v životnom prostredí Pienin po vybudovaní vodných nádrží“  budú dostupné verejnosti prostredníctvom vedecko-populárnych publikácii, webových stránok a médií.
Dúfame, že zhromaždené vedecké poznatky pri príprave a počas konferencie o zmenách v životnom prostredí spôsobené výstavbou priehrad sa budú vhodne šíriť, a tak sa zvýši informovanosť zástupcov miestnych samospráv, obyvateľov regiónu, turistov, školskej mládeže a výskumných pracovníkov na tému výstavby a prevádzky veľkých hydrotechnických investícií v cenných prírodných oblastiach.
Projekt je financovaný ako mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.Zmenené ( Sunday, 07 April 2013 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 39
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu