Pienap arrow Aktuality arrow Z činnosti
Z činnosti PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Friday, 03 April 2009
Čiastkový monitorovací systém BIOTA (ČMS BIOTA)

ČMS BIOTA je jedným zo systému monitorovacích systémov, zaoberajúcich sa jednotlivými oblasťami životného prostredia v Slovenskej republike. Čiastkový monitorovací systém BIOTA sa zaoberá predovšetkým monitorovaním stavu populácií európsky významných druhov rastlín a živočíchov a monitorovaním stavu nelesných biotopov.
ČMS Biota zahŕňa tri podsystémy:

 • Živočíchy
 • Rastliny
 • Biotopy

Správa PIENAP-u je zapojená do ČMS BIOTA v rámci podsystému:

 • živočíchy druhmi: vydra riečna (Lutra lutra) a bocian biely (Ciconia ciconia),
 • rastliny druhom:
  črievičník papučka (Cypripedium calceolus L.).

V územnej kompetencii Správy PIENAP-u boli vybrané 3 lokality na každoročný monitoring výskytu vydry riečnej:Pobytové znaky vydry

 • potok Jordanec, Dunajec - ústie potoka Jordanec do Dunajca potok Osturnianka
 • rieka Poprad - most pod železničným priecestím v obci Hniezdne

Na vybraných lokalitách sa eviduje výskyt pobytových znakov (stopy, trus, pachová značka) minimálne 2x ročne.

V rámci pravidelného monitoringu bociana bieleho sú každoročne sledované hniezda v:

 • Spišskej Starej Vsi (komín bytovky pri mestskom úrade),
 • v Spišských Hanušovciach (samostatný stĺp pri domove sociálnych služieb),
 • v Slovenskej Vsi (na stĺpe pri hasičskej zbrojnici),
 • v Slovenskej Vsi (na komíne domu č. 66),
 • v Kamienke (na stĺpe pri nákupnom stredisku).

Zisťuje sa počet vyliahnutých a odchovaných mláďat.Črievičník papučkový

Črievičník papučka sa monitoruje na 1 lokalite v Pieninskom národnom parku.

Údaje sú každoročne odosielané do strediska ČMS BIOTA a zároveň napĺňané do ISTB (informačný systém taxónov a biotopov).

odkaz
http://www.sopsr.sk/index.php?page=infoservis/biota 

Prekládky hniezd bocianov

Správa Pieninského národného parku uskutočnila v marci tohto roku v spolupráci s obecnými úradmi a Východoslovenskou energetikou niekoľko prekládok bocianích hniezd.

Na základe žiadosti obecného úradu v Plavnici, sme riešili preloženie hniezda z elektrického stĺpa pretože bocianie hniezdo spôsobovalo prerušovanie dodávky elektrického prúdu. Bocianie hniezdo sme premiestnili zo stĺpa s elektrickým vedením na už existujúci stĺp s hniezdnou podložkou.

Plavnica pôvodné hniezdoPlavnica - nové hniezdo

Obecný úrad v Ľubici nás oslovil so žiadosťou o prekládku hniezda nachádzajúceho sa v areáli materskej školy na schátranej budove bývalej kotolne, ktorú bolo potrebné asanovať. Keďže v blízkosti areálu škôlky sa nachádzal už postavený neobsadený stĺp s hniezdnou podložkou, zabezpečili sme urobenie hniezdneho základu na tomto stĺpe.

 Ľubica - staré hniezdoĽubica - nová hniezdna podložka

Obecný úrad v Lackovej nás požiadal o prekládku hniezda z elektrického vedenia, z dôvodu výpadkov elektrického prúdu. Po rokovaniach s Východoslovenskými energetickými závodmi prekládku zabezpečila Východoslovenská energetika.

 Lacková - pôvodné hniezdoLacková - nová hniezdna podložka

Z dôvodu rekonštrukcie strechy a samotného komína farskej budovy v Hniezdnom sa uskutočnila výstavba hniezdneho stĺpa v záhrade farskej budovy.

 Hniezdne - bocianie hniezdo na fareHniezdne - nová hniezdna podložka

Ďalším rekonštruovaným objektom s bocianim hniezdom je bývalá reštaurácia v Spišských Hanušovciach. Pomohli sme obecnému úradu s výstavbou stĺpa a preložením základu hniezda.

Spišské Hanušovce - odstránenie starého hniezda

V jesennom období sa plánuje prekládka hniezda v Podhoranoch, ktoré sa nachádza na bytovom dome. Aj tu sa plánuje rekonštrukcia kotolne a komína.

Hniezdo v Podhoranoch

V jeseni minulého roka došlo k zrúteniu komína s hniezdom na rodinnom dome vo Výbornej. Na dvore rodinného domu bol postavený ako náhrada stĺp s hniezdnou podložkou.

 Výborná - hniezdo na rodinnom domeVýborná - nová hniezdna podložka

V obci Vlková sa nachádzalo hniezdo na hlavnom elektrickom vedení a do budúcna by mohlo byť potenciálnou príčinou vzniku porúch s dodávkou el. prúdu. Hniezdo bolo preto  preložené na už vybudovaný stĺp v blízkosti hniezda. Prekládku zabezpečila Východoslovenská energetika.

Vlková - hniezdo na elektrickom stĺpeVlková - nová hniezdna podložka

Týmto by Správa Pieninského národného parku chcela poďakovať všetkým dotknutým majiteľom budov a pozemkov, obecným úradom, Východoslovenskej energetike a ostatným občanom pomáhajúcim pri realizácii prekládok, zabezpečovaní hniezdnych podložiek, stĺpov, poskytnutí techniky a pod.

Ing. Martin Kiska, Ing. Katarína Kisková

Zmenené ( Sunday, 07 April 2013 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 23
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu