Pienap arrow Voľná krajina
Voľná krajina PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Friday, 01 February 2008

Celková rozloha územia, ktoré Správa Pieninského národného parku zabezpečuje z hľadiska ochrany prírody krajiny v zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 36/2000-4, je 146 391 ha. Pieninský národný park so svojou rozlohou 3 750 ha z tejto plochy zaberá  necelé 3 %, jeho ochranné pásmo (22 444 ha) predstavuje  z tejto výmery 15 %. Zvyšné územie okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktoré netvoria súčasť Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma,vo výmere 120 197 ha kompetenčne patrí tiež do pôsobnosti Správy Pieninského národného parku.

Celkový podiel jednotlivých stupňov ochrany prírody a krajiny v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u k 31. 5. 2004 bol nasledovný:

  1. stupeň  –  82,0 %
  2. stupeň  –  15,3 %
  3. stupeň  –    2,1 %
  4. stupeň  –    0,1 %
  5. stupeň  –    0,5 %

Vo voľnej krajine sa nachádzajú:

  • maloplošne chránené územia

Maloplošne chránené územia vo voľnej krajine

  • chránené stromy

Chránené stromy vo voľnej krajine

Zmenené ( Tuesday, 22 April 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 14
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu