Pienap arrow NATURA 2000 arrow Pieninské bradlá
SKUEV0339 Pieninské bradlá PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008

Skalné bralá, ktorými je územie tvorené, sú krajinnými dominantami vo veľkoplošných poľnohospodárskych pozemkoch.

Územie je tvorené lúčnymi, lesnými a skalnými biotopmi európskeho významu, ktoré pokrývajú tvrdoše bradlového pásma mimo územia Pieninského národného parku. Vytvára mozaikou biotopov, pričom väčšiemu antropickému tlaku sú vystavené najmä izolované bradlá v poľnohospodárskom pôdnom fonde a Jarabinský prielom, na ktorý negatívne pôsobí blízky kameňolom.

Pieninské bradlá sú roztrúsené na východ od hranice PIENAP-u

Cieľom ochrany v území je:

  • udržať manažmentovými opatreniami sekundárne biotopy vápencových skál a sutí v súčasnom štádiu v záujme zachovania prirodzenosti pre výskyt anexových druhov viazaných na tento biotop,
  • v okolí turistických chodníkov zabezpečiť ochranu biotopov pred antropickým tlakom v spolupráci s vlastníkmi, environmentálnou výchovou návštevníkov a vytvorením podmienok na bezkonfliktné využitie územia pre kultúrno-výchovné aktivity,
  • lesné ekosystémy sú biotopmi európskeho významu s nižším stupňom prirodzenosti.  Vo všetkých lesných ekosystémoch je nutné vhodnými opatreniami v LHP zabezpečiť zvyšovanie stupňa prirodzenosti,
  • na lúčnych a mokraďných spoločenstvách nadväzujúcich na skalné, sutinové, lesné a vodné biotopy s početným výskytom orchideovitých druhov je potrebné v spolupráci s vlastníkmi pozemkov zabezpečiť také manažmentové opatrenia (kosením, odstraňovaním krovia, pastvou), aby nedochádzalo k ich ubúdaniu v prospech krovitých a lesných ekosystémov.
Zmenené ( Tuesday, 26 February 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 43
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu