Pienap arrow NATURA 2000 arrow Plavečské štrkoviská
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008

SKUEV0338 Plavečské štrkoviská - mapa Územie európskeho významu Plavečské štrkoviská tvoria ostrovné plochy, ktoré vznikli prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov, ktoré obtekajú ramená rieky Poprad a priľahlé brehy tejto rieky. Jeho geologický podklad tvoria nivné sedimenty štrkopieskov.

Vodné a mokraďné spoločenstvá vytvárajú vhodný biotop pre jedince živočíchov ako bobor vodný, vydra riečna a mnohých zástupcov vodných vtákov, ktoré sú zaradené medzi anexové druhy.

Cieľom ochrany je:

  • bez zásahu človeka zachovať vyvinuté biotopy pre výskyt uvedených druhov, ktoré zároveň plnia aj úkrytovú funkciu pre mnohé iné živočíchy,
  • zamedziť vyrušovanie živočíšnych populácií antropogénnym vplyvom,
  • monitorovať a sledovať vývoj populácie anexových druhov,
  • vylúčiť z územia hospodársku činnosť.
Zmenené ( Thursday, 31 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 8
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu