Pienap arrow NATURA 2000 arrow Rieka Torysa
SKUEV0336 Rieka Torysa PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008

Územie európskeho významu Rieka Torysa je tvorené štrkovými lavicami ktoré osídľuje Brehový porast s prevahou myrikovky nemeckej krovitá brehová vegetácia, postupne prechádzajúca do lesných spoločenstiev. Vzácny z hľadiska ochrany prírody je biotop európskeho významu „Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou“

Podmienkou vzniku a zachovania biotopu je nepravidelný vodný režim s občasnými prívalovými vodami, ktorý má za následok vznik štrkových lavíc. Myrikovka je heliofilná drevina a neznáša zatienenie, preto je potrebné podporiť zachovanie porastov neťažením štrkových lavíc a  proces sukcesie oddialiť výrubom konkurenčne silnejších drevín.

Zmenené ( Thursday, 31 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 32
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu