Pienap arrow Využívanie územia arrow Historické pamiatky
Historické pamiatky PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Friday, 18 January 2008
Prejsť na
Historické pamiatky
ochranne pasmo

Zamagurie so svojimi historicko-kultúrnymi pamiatkami a hodnotnou pamiatok patrí medzi najbohatšie kraje na Slovensku. Na malom území sú zastúpené kultúrne pamiatky románskeho, gotického a neskorobarokového umenia.

Pieninský národný park

Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor

Nachádza sa v obci Červený Kláštor a prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1319, kedy magister Kokoš Berzevici daroval majetky kartuziánskym mníchom, ktorí tu v roku 1330 postavili prvé pustovne a neskôr aj kostol.

NKP Červený KláštorV14. a 15. storočí kláštor poskytoval útulok pre cestujúcich, po roku  1431 - 1433 kláštor napadli husiti, neskôr bratríci a vojská z okolitých strážnych zámkov. Mnísi postupne odchádzali,  keďže tu nenachádzali pokoj pre svoju prácu. Posledný opát z radu kartuziánov zomrel v roku 1567, tým sa končí éra kartuziánov v Červenom kláštore.

Potom kláštor striedal majiteľov, posledným bol nitriansky biskup Ladislav Maťašovský,  ktorý po svojej smrti zanechal kláštor kamaldulom. Ich príchodom v roku 1711 bol kláštor obnovený. Interier reflektária v NKP Červený Kláštor V roku 1750 pristavili ku gotickému kostolu barokovú vežu.  Okrem starostlivosti o duchovný život sa mnísi zaoberali aj hospodárskou činnosťou. Venovali sa prepisovaniu kníh, ale aj výrobe skla, alchýmii, záhradkárstvu, bylinkárstvu a ránhojičstvu. Najznámejším kamaldulským mníchom bol fráter Cyprián, zberateľ liečivých rastlín, zostavovateľ herbára, botanik a fyzik. Páter Romuald Hadbavný preložil Sväté Písmo do slovenčiny a v roku 1763 spracoval latinsko-slovenský slovník. V roku 1782 bol kláštor zrušený Jozefom II. ako neužitočný. Potom znovu chátral. Dielo skazy zavŕšil začiatkom storočia požiar. V súčasnosti slúži časť objektu ako múzeum. Červený kláštor bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970. 

Kostol sv. Michala, archanjela v Lesnici

Kostol bol vybudovaný v roku 1757 v strede obce na Údolie obce Lesnica s kostolom uprostred starých gotických   základoch. Mohutná   renesančná  veža s nárožnými opornými piliermi bola v roku 1792 nadstavená a spolu s celou stavbou prefasádovaná. Interiér kostola je bohato zdobený. Na pravej strane barokový bočný oltár Panny Márie má Interier kostola v Lesnici v strede umiestnený obraz Madony, obraz patrí do tzv. štýlu Čiernych Madôn. Po stranách sú plastiky  sv. Štefana, uhorského kráľa a sv. Imricha, jeho syna. Na ľavej strane bočný oltár  sv. Doroty má dva architektonické štýly. V strede medzi ranobarokovými stĺpami a rokajovým rámom je pozlátená socha sv. Doroty. V súčasnosti jeden z bočných oltárov zdobí pozlatená socha dielo ranného baroka. Samotný bočný oltár má ale rokokovú ornamentiku i konštrukciu. Veľmi hodnotné sú krstiteľnica zo 16. storočia, baroková monštrancia, kalich a barokový zvon z roku 1765.Zmenené ( Tuesday, 22 April 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 37
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu