Prírodná pamiatka Jazero PDF Tlač

Výmera: 14,36 ha
Katastrálne územie: Osturňa
Okres: Kežmarok 

Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m, asi 2 km Jazero nazývané tiež Dankovo jazero na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou. Jazero je zásobované zrážkovou vodou a málo výdatnými vrstevnými prameňmi, preto výšku hladinu ovplyvňuje intenzita zrážok a výpar. Jazero je bezodtokové.

Okolie jazera lemuje lesný porast s dominanciou smsreka a niekoľkými mohutnými vyše 100 ročnými jedľami.

 V jazere sa vyskytujú porasty močiarky vodnej (Batrachiu aquatile), červenca plávajúceho (Potamogeton natans). Na okrajoch lesného porastu je významná lokalita plavúnika splošteného (Diphasiastrum complatnatum).


 
Kto je Online
Online
Hostia : 33
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu